Mon, 30 Aug | Online

Khoá học: KNX Refresher (31-0721)

Khóa học bồi dưỡng dành cho học viên đã đạt chứng chỉ KNX Partner trước đó, với mục đích cập nhật các nội dung đào tạo mới và nâng cao điểm "credit" trên bảng xếp hạng KNX Partner của KNX Association trên toàn cầu.
Khoá học: KNX Refresher (31-0721)

Thời gian & địa điểm

30 Aug, 18:00 – 31 Aug, 22:00
Online

Share This Event