top of page

Hướng dẫn KNX: Làm chủ 'dữ liệu điều khiển' trong hệ thống KNX

Dữ liệu điều khiển là ngôn ngữ giao tiếp của hệ thống KNX, nó được gọi là Datapoint Type. Các kiểu dữ liệu điều khiển KNX định nghĩa cách input object ra lệnh cho output object thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: switching, dimming, up/down, ...

KNX datapoint type là dữ liệu điều khiển được chuẩn hóa trong mọi hệ thống KNX
KNX datapoint type là dữ liệu điều khiển được chuẩn hóa trong mọi hệ thống KNX.

Trên thực tế, mỗi Group Object (còn gọi là Communication Object) là một 'data point', đại diện cho dữ liệu điều khiển trong hệ thống KNX. Tiêu chuẩn KNX quy định các kiểu dữ liệu điều khiển cụ thể trong từng trường hợp như: switch / boolean / enable / dimming / step / temperature ...


Hãy cùng xem xét ví dụ sau để hiểu hơn về 'datapoint type':

Giả sử rằng một lệnh điều khiển (telegram) được gửi từ nút bấm (sensor) đến một thiết bị chấp hành (actuator) để yêu cầu bật đèn ở đâu đó trong tòa nhà. Khi đó, trong lệnh điều khiển này cần bao gồm hai yếu tố:

 • 'destination address' = 'địa chỉ đích' - xác định vị trí lộ đèn cần được 'bật'

 • 'switch on' = 'bật đèn' - xác định hành vi mà actuator cần thực thi

Trên thực tế, lệnh 'switch on' này được diễn tả bằng một dữ liệu 1 bit và đó chính là 'datapoint type'. Tương tự như thế, lệnh 'dimming brighter' sẽ được diễn tả bằng dữ liệu 4 bit.

Ví dụ trên cho thấy, để có thể đồng bộ chức năng điều khiển trong hệ thống KNX, thì việc quy định kiểu dữ liệu điều khiển là rất quan trọng, nó giúp cho các thiết bị KNX hiểu nhau (cho dù được sản xuất bởi bất kỳ hãng nào) và đáp ứng chính xác những gì mà kỹ sư thiết kế mong muốn.

Cấu hình Group Object Như đã diễn giải phía trên, mỗi Group Object, thực tế, chính là một Datapoint Type, và vì thế, các thông tin của Datapoint Type này:

 • không lưu trữ trong bộ nhớ thiết bị / is not stored in device memory

 • không nằm trong telegram / is never included in a telegram

 • chỉ lưu trữ trong ETS project / is only stored in the ETS project

Các kiểu dữ liệu điều khiển (Datapoint Types) đặc biệt quan trọng đối với quá trình diagnostics, ví dụ như cho phép ETS diễn giải dữ liệu được liên kết với Group Object, ví dụ: thay vì 'data = 85 A8' thì 'data = -6 °C' được hiển thị. Cấu trúc và định dạng của dữ liệu điều khiển Cấu trúc:

 • data type: format + encoding (định dạng kiểu dữ liệu + mã hóa)

 • size: value range + unit (dải giá trị + tính năng)

Định dạng: X.YYY

 • X: defines format + encoding

 • YYY: defines value range + unit

Bảng ví dụ dưới đây sẽ mô tả cụ thể hơn cấu trúc và định dạng của Datapoint Type:

DPT_ID

DPT_Name

Data format

Data type (encoding)

Value range

1.001

DPT_Switch

Switch

1 bit

0=off, 1=on

1.007

DPT_Step

Step

1 bit

0=decrease, stop

1=increase,stop

3.007

DPT_Control_Dimming

Dimming

4 bit

bit 3: 0 = darker

bit 3: 1 = brighter

bit 0-2: = number of dimming steps

Group Object và Datapoint Type trong phần mềm ETS 6.
Group Object và Datapoint Type trong phần mềm ETS 6.

Các Datapoint Types thông dụng:

 • 1.yyy = boolean, like switching, move up/down, step

 • 2.yyy = 2 x boolean, e.g. switching + priority control

 • 3.yyy = boolean + 3-bit unsigned value, e.g. dimming up/down

 • 4.yyy = character (8-bit)

 • 5.yyy = 8-bit unsigned value, like dim value (0..100%), blinds position (0..100%)

 • 6.yyy = 8-bit 2's complement, e.g. %

 • 7.yyy = 2 x 8-bit unsigned value, i.e. pulse counter

 • 8.yyy = 2 x 8-bit 2's complement, e.g. %

 • 9.yyy = 16-bit float, e.g. temperature

 • 10.yyy = time

 • 11.yyy = date

 • 12.yyy = 4 x 8-bit unsigned value, i.e. pulse counter

 • 13.yyy = 4 x 8-bit 2's complement, i.e. pulse counter

 • 14.yyy = 32-bit float, e.g. temperature

 • 15.yyy = access control

 • 16.yyy = string -> 14 characters (14 x 8-bit)

 • 17.yyy = scene number

 • 18.yyy = scene control

 • 19.yyy = time + data

 • 20.yyy = 8-bit enumeration, e.g. HVAC mode ('auto', 'comfort', 'standby', 'economy', 'protection')

Kết luận

KNX Datapoint Type phản ánh cốt lõi của tiêu chuẩn KNX và là kiến thức quan trọng khi thiết kế, lập trình điều khiển nhà thông minh KNX. Nếu bạn là kỹ sư lập trình KNX, bạn cần phải làm chủ Datapoint Type cùng với các kiến thức khác như Topology, Address ...


262 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Комментарии


KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page