KNX sẽ lại tiếp tục thành công trong năm 2019: tập trung vào ghép nối và IoT.


Tiêu chuẩn KNX tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực home and building automation với thế mạnh về ghép nối và IoT

KNX đạt tăng trưởng sản phẩm và ETS license lớn nhất kể từ khi thành lập hiệp hội


Sự phổ biến ngày càng tăng của Internet of Things (IoT) đã giúp cho KNX lập kỷ lục mới vào năm 2018. Hiện có hơn 470 nhà sản xuất công nghệ hàng đầu từ 44 quốc gia và gần 80.000 KNX Partner được chứng nhận ở 190 quốc gia đã duy trì vị trí hàng đầu của KNX trong lĩnh vực điều khiển nhà và tòa nhà thông minh. Trong vòng một năm, số lượng sản phẩm KNX được chứng nhận đã tăng từ 7.000 lên 8.000 - nhiều hơn bao giờ hết kể từ khi thành lập hiệp hội năm 1990. Ngoài ra, số lượng giấy phép ETS được bán đạt kỷ lục mới so với các năm trước. Phân tích thị trường thường xuyên cho thấy thị phần KNX chiếm trên 50% so với các tiêu chuẩn tại các thị trường quan trọng. Ngay cả ở Trung Quốc, thị trường tăng trưởng quan trọng nhất, KNX đã tiếp cận cột mốc này với tỷ lệ gần đây là 42%. Trong khi đó, hơn 300 triệu sản phẩm được chứng nhận KNX đang được sử dụng trong các dự án khác nhau trên toàn thế giới.


KNX sẽ tập trung vào coupling và IoT trong năm 2019 để tiếp tục duy trì vị thế thành công của mình

Khái quát các xu hướng tương lai


"Với vai trò là một tiêu chuẩn của tương lai, không nghi ngờ gì KNX sẽ là hệ thống hàng đầu trên thị trường thế giới vào năm 2019, chúng tôi sẽ tập trung vào tương lai của của lĩnh vực ghép nối và IoT", Franz Kammerl, Chủ tịch Hiệp hội KNX.

Ngày nay, IP và số hóa đang thấm vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. KNX đang là tiêu chuẩn dẫn đầu cung cấp cho các nhà sản xuất IoT và các nhà tích hợp hệ thống với công nghệ phát triển IoT mới nhất. Điều này đã cho phép KNX mở rộng đáng kể danh mục đầu tư ứng dụng của mình với các chủ đề như quản lý năng lượng, di động, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, đo lường thông minh và mạng lưới thông minh.