top of page

KNX System: Cách tính số lượng thiết bị trong kiến trúc mạng KNX TP1

Từ cuối năm 2018 trở về trước, KNX sử dụng kiến trúc mạng phổ biến TP1-64. Bắt đầu từ năm 2019, KNX giới thiệu kiến trúc mạng TP1-256 giúp nâng cao số lượng thiết bị KNX có thể lắp đặt trong một dự án đồng thời loại bỏ vai trò của các repeater khiến cho hệ thống trở nên mạch lạc và dễ triển khai hơn. Trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính số lượng thiết bị theo chuẩn KNX/TP1-64 và KNX/TP1-256.

Kiến trúc mạng KNX TP1-256 thay thế cho KNX TP1-64 giúp tăng đáng kể số lượng thiết bị KNX trong mạng lưới.
Kiến trúc mạng KNX TP1-256 thay thế cho KNX TP1-64 giúp tăng đáng kể số lượng thiết bị KNX trong mạng lưới.

1. Segment

Một 'segment' gồm các thiết bị KNX gắn trên cùng một line. Mỗi segment luôn cần có nguồn cấp (PSU) và bộ lọc (CHOKE). Số lượng thiết bị tối đa trên một segment được tính như sau:


Theo chuẩn KNX TP1-64: Số lượng thiết bị tối đa trên một segment là 64 thiết bị

Theo chuẩn KNX TP1-256: Số lượng thiết bị tối đa trên mỗi segment là 256 thiết bị


2. Line


KNX TP1-64: Một line trong TP1-64 gồm 4 segments và được kết nối với nhau bởi các couplers - đóng vai trò là repeater trong hệ thống. Số lượng repeater tối đa được sử dụng trong mỗi line là 3, số lượng coupler được sử dụng trong line đó là 1. Về kết nối, phía sơ cấp của 3 repeater (quản lý segment 2,3,4) sẽ kết nối với phía thứ cấp của coupler (quản lý segment 1). Như vậy, tính toán số lượng thiết bị tối đa trong một line như sau:

Số lượng thiết bị tối đa = segment 1 + segment 2 + segment 3 + segment 4 = (4 x 64) - 6 = 250 thiết bị


KNX TP1-256: Một line chỉ bao gồm một segment do đó không cần sử dụng 3 repeaters giống như kiến trúc TP1-64.

Số lượng thiết bị tối đa = segment 1 = 256 thiết bị.


3. Area

Có thể mở rộng các line của kiến trúc TP1 thành các areas. Một 'area' có tối đa là 15 lines với đường kết nối chính giữa các line gọi là 'main line'. Số lượng thiết bị tối đa trên main line đúng bằng số lượng thiết bị tối đa của một segment và không được phép mở rộng (nghĩa là không được sử dụng TP1/TP1 couplers để mở rộng main line). Các line sẽ được ghép nối với main line bởi các 'Line Coupler'.


KNX TP1-64:

SL thiết bị tối đa trong một area = [SL thiết bị tối đa main line] + [SL thiết bị tối đa line] x 15 = [64 -15] + [ (4 x 64) - 1 - 6] x 15 = 3784 thiết bị


KNX TP1-256:

SL thiết bị tối đa trong một area = [SL thiết bị tối đa main line] + [SL thiết bị tối đa line] x 15 = [ 256 - 15 ] + [ 256 - 1 ] x 15 = 4066 devices.

Sơ đồ topology của KNX TP1-256
Sơ đồ topology của KNX TP1-256

4. Network

Network là một kiến trúc TP1 đầy đủ, bao gồm các 'area' kết nối với nhau thông qua backbone line. Giống như 'main line', số lượng thiết bị tối đa trên backbone line đúng bằng số lượng thiết bị tối đa của một segment và không được phép mở rộng thông qua TP1/TP1 couplers. Các area được ghép nối với với backbone line bởi các 'Backbone Coupler'.


KNX TP1-64:

SL thiết bị tối đa trong một network = [SL thiết bị tối đa trên backbone line] + [SL thiết bị tối đa trên main line] x 15 + [SL thiết bị tối đa trên một line] x 15 x 15 = [ 64 - 15 ] + [ 64 - 1 - 15 ] x 15 + [ (4 x 64) - 1 - 6 ] x 15 x 15 = 56794 devices.


Area 0

Để hoàn chỉnh, cần phải nói rằng 'backbone line' cũng là 'main line' của area 0. Điều này có nghĩa là có thể có đến 30 TP1/TP1 couplers gắn trên backbone line.

Vì thế, SL thiết bị tối đã trong một network được nâng lên thành: [64 - 30] + [64 - 1 - 15] x 15 + [(4 x 64) - 1 - 6] x 15 x 16 = 60514 thiết bị.


KNX TP1-256

SL thiết bị tối đa trong một network = SL thiết bị tối đa của tất cả các line + SL thiết bị tối đa của tất cả các main line - SL backbone couplers và line couplers = [16 x 15 x 256] + [16 x 256] - [ (15 x 2) + (16 x 15 x 2) ] = 65026 thiết bị.


5. Kết luận

Như vậy, với việc sử dụng kiến trúc TP1-256 thay vì TP1-64 trước đó, tổng số lượng thiết bị KNX trên một network (không tính các couplers) đã được nâng từ 60514 thiết bị lên 65026 thiết bị. Hãy hình dung với 65026 thiết bị trong một mạng lưới, bạn có thể giải quyết bao nhiêu bài toán điều khiển tòa nhà thông minh?


Nguồn: knx.org293 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page