Lập trình hệ thống KNX bằng ETS: Hiện tại và tương laiPhần mêm ETS
Phần mềm ETS là công cụ duy nhất để cấu hình và lập trình hệ thống KNX

KNX là tiêu chuẩn toàn cầu về điều khiển tòa nhà thông minh và được tuân thủ bởi nhiều nhà sản xuất trên thế giới. Điều này có nghĩa là bạn có thể lắp đặt và kết hợp các các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau, tất cả các thiết bị sẽ tương tác và hoạt động cùng nhau theo một chuẩn chung được quy định bởi KNX. Nhưng công nghệ đằng sau KNX là gì và tương lai của phần mềm điều khiển hệ thống, gọi là ETS, là gì? Tổng quan ngắn sau đây sẽ tóm tắt một số điểm chính về kiến trúc của hệ thống KNX và vai trò của công cụ ETS.

Kiến trúc hệ thống KNX

KNX được xây dựng trên nền tảng công nghệ truyền dẫn bus. Mọi thiết bị vật lý trong hệ thống KNX sử dụng cùng một phương thức truyền dẫn và có thể trao đổi dữ liệu thông qua bus chung. Việc truy cập bus được quy định rõ ràng bằng phương thức truy cập “bus access”.