top of page

Lập trình KNX: Chuyển đổi kiểu 'Group Address' trong ETS như thế nào?

Hệ thống KNX được điều khiển dựa trên việc đồng bộ chức năng giữa đầu vào và đầu ra thông qua các 'group address' được gắn trên các "telegram". Việc hiểu và sử dụng thành thạo các địa chỉ nhóm là rất quan trọng khi làm việc với các dự án KNX.

Cấu trúc Group Address trong ETS

KNX (hay cụ thể hơn là phần mềm ETS) cung cấp 3 kiểu địa chỉ nhóm:

 • 3 lớp (3-level)

 • 2 lớp (2-level)

 • Tự do (free-level)

Cấu trúc của các kiểu địa chỉ nhóm này được phân loại như sau:

 • 3 lớp: Main/Middle/Subgroup (ví dụ: 1/2/23)

 • 2 lớp: Main Group/Subgroup (ví dụ: 1/24)

 • Tự do: Subgroup (ví dụ: 230)

Các địa chỉ nhóm, thông thường, sẽ được hoạch định theo các chức năng cụ thể trong dự án và không bị ép buộc một cách khiên cưỡng theo các cấu trúc đã được phân loại.

Thay đổi kiểu 'địa chỉ nhóm'


Khi chuyển đổi giữa các kiểu địa chỉ nhóm, ETS sẽ yêu cầu đóng 'project' để thực hiện các thay đổi cần thiết. Sau đó, có thể mở lại 'project' để thực hiện các công việc khác.


Khi chuyển từ 2-level sang 3-level:

 • Main Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

 • Middle Group: được thêm vào (với name chuẩn)

 • Sub Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

Khi chuyển từ 2-level sang free-level:

 • Main Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

 • Sub Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

Khi chuyển từ 3-level sang 2-level:

 • Main Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

 • Middle Group: bị xóa (tất cả các thông tin bị mất và không thể khôi phục khi chuyển đổi kiểu ngược trở lại như cũ)

 • Sub Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

Khi chuyển từ 3-level sang free-level:

 • Main Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

 • Middle Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

 • Sub Group: không thay đổi (name/description vẫn giữ nguyên)

Khi chuyển từ free-level sang 2-level hoặc 3-level:

 • Không thể tự động ánh xạ kiểu nguồn sang kiểu đích nghĩa là không thể chuyển từ free-level sang 2-level hoặc 3-level được.

Lưu ý: Các kiến thức trên đây có thể khó hiểu đối với những độc giả chưa tiếp cận hoặc mới tìm hiểu về chuẩn KNX. Những người đã làm việc với KNX hoặc đã có kiến thức KNX cơ bản sẽ dễ hiểu về vấn đề chuyển đổi các kiểu Group Address trong KNX hơn.


166 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page