top of page

Lập trình KNX: Mọi thứ về 'Project Properties' - Phần 1 - Details

Phần mềm ETS không chỉ giúp các kỹ sư thiết kế tòa nhà thông minh KNX lập trình các tính năng, mà còn giúp quản lý các dự án một cách hiệu quả thông qua các thuộc tính được thiết lập sẵn.


Thiết lập các thuộc tính cho Project giúp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án KNX
Thiết lập các thuộc tính cho Project giúp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án KNX

Các thuộc tính của một dự án (Project Properties) dùng để thực hiện các cài đặt dành riêng cho mỗi dự án, bao gồm 4 TAB:

 1. Details

 2. Security

 3. Project Log Book

 4. Project Files


Để xem các thuộc tính dự án của một dự án, chỉ cần nhấp chuột trái một lần vào project, sau đó bảng thuộc tính sẽ hiện ra. Đối với các 'project' được bảo vệ bằng mật khẩu (ví dụ: các project có thiết bị KNX Secure), thì trước tiên phải mở mật khẩu để có thể truy cập các thuộc tính. Tuy nhiên, tab 'Details' luôn hiển thị nhưng không thể chỉnh sửa được đối với các dự án bị khóa.


Thuộc tính 'Details'

Thuộc tính Details của project trong ETS (photo: www.knx.org)
Thuộc tính Details của project trong ETS (photo: www.knx.org)

Thuộc tính 'Details' bao gồm các thông tin:

 • Name: Tên dự án

 • Project number: Số dự án (số này được đặt tùy ý, theo quy chuẩn của từng cá nhân hoặc công ty)

 • Contract number: Số hợp đồng (đặt tùy ý)

 • Start date: Ngày tạo dự án; thông tin này tự động xuất hiện vào ngày tạo dự án trên ETS và có thể chỉnh sửa được.

 • End date: Ngày kết thúc dự án; phải được đặt thủ công vì không tự xuất hiện như 'start date'

 • Status: Trạng thái của dự án (Unknown, Editing, Finished Design, Finished Commissioning, Tested, Accepted, Locked)

 • Comment: Bình luận, ghi chú (tùy ý)

 • Password: Sets/resets mật khẩu cho project;

 • BCU Key: Nếu 'Set Key', mọi thiết bị có hỗ trợ tính năng này trong project sẽ bị khóa với BCU Key trong quá trình download vào thiết bị. Các thiết bị này, sau đó chỉ có thể được read/modified sau khi nhập BCU Key. Lưu ý: hãy sử dụng tính năng này một cách thận trọng vì nếu quên BCU Key thì phải reset các thiết bị về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất. Khuyến cáo cần update mọi thiết bị bất cứ khi nào thay đổi BCU Key.

 • Codepage: Cài đặt ngôn ngữ cho các tham số thiết bị trong dự án.

 • Group Address Style: chọn kiểu địa chỉ nhóm (xem thêm tại đây)

 • Compatibility: Tương thích. - Hide extended Group Address range for plug-ins (Ẩn dải địa chỉ nhóm mở rộng cho plug-ins): + Cài đặt này được 'enable' mặc định để tránh các sự cố không tương thích với các ETS3 plug-ins. + Nếu 'set' thuộc tính này: ETS3 plug-ins sẽ không thể sử dụng full dải Group Address (ví dụ, trong cấu trúc địa chỉ nhóm 3-level, dải địa chỉ bị giới hạn từ 0/0/1 ... 15/7/255). + Nếu 'không set' thuộc tính này: ETS3 plug-ins sẽ có thể sử dụng full dải Group Address (ví dụ, trong cấu trúc địa chỉ nhóm 3-level, dải địa chỉ sử dụng sẽ từ 0/0/1 ... 31/7/255). - Use slowed bus communication (Sử dụng giao tiếp bus chậm): + Nếu 'set' thuộc tính này: mọi thiết bị trong project sẽ được lập trình với các khung tiêu chuẩn - standard frame (khung tiêu chuẩn là đoạn control field trong telegram có độ dài 8 bit) (bao gồm cả những thiết bị có hỗ trợ long frames). Lúc này, ETS sẽ 'gửi' các telegram ở tốc độ thấp hơn, tức là độ trễ 150ms giữa hai telegram sẽ được sử dụng để hỗ trợ các thiết bị thế hệ đầu đúng cách. + Nếu 'không set' thuộc tính này: các thiết bị hỗ trợ khung mở rộng (extended frames) sẽ được lập trình với khung mở rộng, các thiết bị không hỗ trợ khung dài (long frame) sẽ được lập trình với khung chuẩn. Lúc này, ETS sẽ gửi các telegram mà không có độ trễ giữa hai telegram.


Source: www.knx.org


288 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page