top of page

Lập trình KNX: Mọi thứ về 'Project Properties' - Phần 2 - Project Password

Để bảo mật một KNX Project, có thể thiết lập 'mật khẩu' cho project. Điều này sẽ giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào nội dung 'project' đồng thời cũng sẽ đảm bảo tính an ninh an toàn cho khách hàng.

KNX cho phép bảo vệ 'Project' thông qua việc đặt mật khẩu.
KNX cho phép bảo vệ 'Project' thông qua việc đặt mật khẩu.

Tạo mật khẩu

Tạo mật khẩu cũng giống như bất kỳ trình tạo mật khẩu khác mà bạn đã từng quen thuộc. Các màu sắc sẽ chỉ ra mức độ an ninh hoặc độ dài của mật khẩu (Weak, Okay, Good, Very Good).

 • Mật khẩu yêu cầu ít nhất 8 ký tự và sử dụng kết hợp nhiều loại ký tự khác nhau:

  • Chữ cái thường (a,b,c...)

  • Chữ cái in hoa (A,B,C...)

  • Chữ số (0,1,2,...)

  • Các ký tự đặc biệt (#,!,/,...)

 • Không sắp xếp các ký tự theo cách dễ nhận biết:

  • Không sắp xếp theo thứ tự ("ABCD1234")

  • Không sắp xếp theo cặp lặp lại ("AB12AB12")

  • Không sử dụng ký tự đơn lẻ nào đó quá thường xuyên


Tạo mật khẩu cho dự án KNX
Tạo mật khẩu trong Tab Details

Thay đổi mật khẩu

Mật khẩu có thể được thay đổi khi cần.

Giao diện thay đổi mật khẩu KNX Project
Giao diện thay đổi mật khẩu KNX Project

Vô hiệu hoá mật khẩu

Để vô hiệu hoá mật khẩu, click vào nút 'Clear Password'. Lưu ý rằng chỉ có thể 'Clear Password' khi không có thiết bị nào ở chế độ secure mode (bảo mật) hoặc device certificates (thiết bị có chứng nhận khoá xuất xưởng - factory key).


Clear Password sẽ vô hiệu hoá mật khẩu bạn đã thiết lập
Clear Password sẽ vô hiệu hoá mật khẩu bạn đã thiết lập

Thủ tục

 • Khi một project được bảo vệ bởi "password", sẽ có tác dụng:

  • Khoá project; khi đó sẽ không thể mở hay chỉnh sửa project nếu không nhập mật khẩu đúng

  • Project sẽ được mã hoá trong quá trình "export" và không thể truy cập các dữ liệu của project sau khi export.

 • Project sẽ bị khoá lại ngay sau khi nó được đóng hoặc đóng ETS.


Chú ý

 • Nếu không đặt mật khẩu, trường văn bản sẽ để trống. Nếu có mật khẩu, trường văn bản sẽ hiển thị dưới dạng "ll...ll".

 • Mật khẩu nhập có phân biệt chữ hoa - chữ thường.

 • Mật khẩu có độ dài tối đa 20 ký tự và có thể sử dụng ký tự ASCII.

 • "Umlaute" trong tiếng Đức và các ký tự đặc biệt (hoặc Cyrillic) không được phép làm ký tự!


Thận trọng

Không có cách nào khôi phục dữ liệu của 'project' nếu mật khẩu bị mất. Nếu bạn quên mật khẩu dự án, bạn chỉ có thể xoá dự án khỏi bộ nhớ ETS (mật khẩu không bảo vệ chống lại việc xóa; nó chỉ bảo vệ nội dung).


Source: www.knx.org

149 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page