top of page

Một số tài liệu tìm hiểu KNX cho người mới bắt đầu

Một số tài liệu KNX hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về hệ thống điều khiển nhà và tòa nhà thông minh KNX.

Người mới bắt đầu với KNX sẽ cần một số nguồn tài liệu hữu ích để tự nghiên cứu.
Người mới bắt đầu với KNX sẽ cần một số nguồn tài liệu hữu ích để tự nghiên cứu.

Tài liệu tìm hiểu KNX do KNX Association phát hành

1

ETS5 vs ETS6 comparison | So sánh phần mềm ETS5 và ETS6

2

ETS6 – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) | Tài liệu hỏi đáp thông tin cơ bản về phần mềm ETS 6

3

ETS 6 and KNX Virtual for testing and learning about KNX | Ứng dụng mô phỏng KNX Virtual trong ETS 6. Dùng để học KNX dành cho người mới

4

Get started with KNX | Bắt đầu với KNX từ đâu

5

KNX BASICS | Kiến thức KNX cơ bản

6

KNX Introduction | Giới thiệu KNX

7

KNX Solutions | Giải pháp KNX

Các kênh youtube tham khảo


373 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page