Mon, Jan 18 | KNX Training Centre Vietnam

Khóa học: KNX Certified Basic Course

Khóa đào tạo tiêu chuẩn KNX cơ bản. Cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.

Thời gian & Địa điểm

Jan 18, 9:00 AM – Jan 23, 4:00 PM
KNX Training Centre Vietnam, Số 160 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả

Share This Event

  • YouTube
  • LinkedIn

Liên hệ

Địa chỉ

© Copyright 2017

by KNX Training Centre Vietnam

Tel/WhatsApp: (+84) 936 187332

Email: knxvietnam@outlook.com

160 phố Mai Dịch

quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam