LIÊN HỆ

Chúng tôi đã nhận được thông tin từ bạn. Trân trọng cảm ơn.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian từ 8.30am - 4.30pm.

160 phố Mai Dịch

quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

 

Tel: (+84) 847 250412

Email: knxvietnam@outlook.com

KNX Training Centre Vietnam logo