top of page

LIÊN HỆ

Chúng tôi đã nhận được thông tin từ bạn. Trân trọng cảm ơn.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian từ 8.30am - 4.30pm.

Office: 98 đường Tô Ngọc Vân

quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

 

Tel: (+84) 847 250412

Email: knxvietnam@outlook.com

KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page