LIÊN HỆ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian từ 8.30am - 4.30pm.

160 phố Mai Dịch

quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

 

Tel: (+84) 936 187 332

Email: knxvietnam@outlook.com

  • YouTube
  • LinkedIn

Liên hệ

Địa chỉ

© Copyright 2017

by KNX Training Centre Vietnam

Tel/WhatsApp: (+84) 936 187332

Email: knxvietnam@outlook.com

160 phố Mai Dịch

quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam