top of page
Workspace

CHÚNG TÔI ĐÀO TẠO KNX

HANZ sharpened-.jpg

Trung tâm đào tạo KNX Việt Nam là Trung tâm đào tạo quốc tế thuộc KNX Association. 

Chúng tôi cung cấp các khóa học tiêu chuẩn KNX cơ bản và nâng cao cho các học viên, những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật điện, tự động hóa, nhà thông minh và hệ thống điều khiển tòa nhà. Các khóa học KNX được thiết kế bởi KNX Association, áp dụng đào tạo trên toàn thế giới bao gồm các nội dung lý thuyết và các chương trình thực hành lập trình song song. Chúng tôi đồng thời vinh dự là trung tâm đào tạo các tuyển thủ đại diện Việt Nam tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) về KNX.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Image by Berkeley Communications
Pascal Wilson

KNX Partner

Chuyên gia Electrical Installations

KNX Certified Tutor
Quang Huy

Manager | Giảng viên KNX quốc tế

Chuyên gia WorldSkills

KNX Certified Tutor
Peng Wah Siew

Giảng viên KNX quốc tế

Chuyên gia WorldSkills

Image by KAL VISUALS
James Howard

KNX Partner

Chuyên gia Electrical Installations

Image by Surface
Office Team

Quản lý văn phòng

KNX Certified Tutor
Chong Vin Loong

Giảng viên KNX quốc tế

Chuyên gia WorldSkills

KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page