top of page

Mon, 30 Aug

|

Online

Khoá học: KNX Refresher (31-0821)

Khóa học bồi dưỡng dành cho học viên đã đạt chứng chỉ KNX Partner trước đó, với mục đích cập nhật các nội dung đào tạo mới và nâng cao điểm "credit" trên bảng xếp hạng KNX Partner của KNX Association trên toàn cầu.

Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !
Xem các sự kiện khác
Khoá học: KNX Refresher (31-0821)
Khoá học: KNX Refresher (31-0821)

Thời gian & Địa điểm

30 Aug 2021, 18:00 – 31 Aug 2021, 22:00

Online

Chia sẻ

KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page