top of page

Mon, 24 Aug

|

Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

KNX Certified Basic Course

Khóa đào tạo KNX cơ bản. Cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.

Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !
See other events
KNX Certified Basic Course
KNX Certified Basic Course

Thời gian & Địa điểm

24 Aug 2020, 09:00 – 29 Aug 2020, 16:00

Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

Mô tả

Khóa học nền tảng cơ bản về tiêu chuẩn KNX (KNX Certified Basic Course). Học viên được cấp chứng chỉ quốc tế sau khi vượt qua khóa học. Chứng chỉ được cấp bởi KNX Association (Belgium).

Chia sẻ

KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page