top of page

Mon, 21 Feb

|

Online

Khóa học: KNX Preparatory Basic (01-0222)

Khóa học theo tiêu chuẩn của KNX Association, dành cho người mới bắt đầu. Khóa học được tổ chức trực tuyến với các nội dung kiến thức quan trọng để triển khai dự án KNX.

Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !
Xem các sự kiện khác
Khóa học: KNX Preparatory Basic (01-0222)
Khóa học: KNX Preparatory Basic (01-0222)

Thời gian & Địa điểm

21 Feb 2022, 18:00 – 26 Feb 2022, 18:00

Online

Mô tả

Khóa học "KNX Preparatory Basic" là khóa học trực tuyến 100% gồm các nội dung lý thuyết cơ bản và thực hành lập trình ETS trong đó phần lý thuyết được KNX Association chứng nhận. Khóa học này là bước khởi đầu quan trọng để được cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.

Chương trình đào tạo:

Chapter 1. KNX System Arguments 

Chapter 2. KNX System Overview 

Chapter 3. KNX TP Topology

Chapter 4. KNX Bus Devices

Chapter 5. KNX TP Installation

Chapter 6. KNX RF 

Chapter 7. ETS Project Design: Basic 

Chapter 8. ETS Commissioning 

Chapter 9. ETS Diagnostics

Chia sẻ

KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page