Mon, Nov 23 | Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

KNX Certified Basic Course

Khóa đào tạo KNX cơ bản. Cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.
Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !

Thời gian & Địa điểm

Nov 23, 9:00 AM – Nov 29, 4:00 PM
Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

Mô tả

Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !

Share This Event

  • YouTube
  • LinkedIn

Liên hệ

Địa chỉ

© Copyright 2017

by KNX Training Centre Vietnam

Tel/WhatsApp: (+84) 936 187332

Email: knxvietnam@outlook.com

160 phố Mai Dịch

quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam