Ưu thế của tiêu chuẩn KNXCông nghệ KNX là thành quả kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm thu được trong 28 năm với công nghệ tiền thân của KNX, bao gồm European Installation Bus (EIB), European Home System (EHS)BatiBUS.

1. KNX là tiêu chuẩn quốc tế

· ISO/IEC chứng nhận công nghệ KNX đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14543-3 vào năm 2006.

· CENELEC chứng nhận công nghệ KNX đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 50090 năm 2003.

· CEN chứng nhận công nghệ KNX đạt tiêu chuẩn EN 13321-1(EN 50090) và EN1332-2 (KNXnet/IP) vào năm 2006.

· SAC chứng nhận công nghệ KNX đạt tiêu chuẩn của Trung Quốc GB/T 20965 trong năm 2007.

· ANSI/ASHRAE chứng nhận công nghệ KNX đạt tiêu chuẩn Mỹ ANSI/ASHRAE 135 vào năm 2005.

Với những chứng nhận như trên, KNX chính là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất được công nhận trên toàn thế giới và được coi là tiêu chuẩn toàn cầu về nhà và tòa nhà thông minh.

2. KNX đảm bảo khả năng tương tác và kết nối giữa các thiết bị có cùng tiêu chuẩn

Quy trình chứng nhận KNX đảm bảo rằng các sản phẩm khác nhau của các nhà sản xuất khác nhau được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau có thể hoạt động và tương thích với nhau. Điều này đảm bảo tính linh hoạt cao khi mở rộng và sửa đổi các cài đặt. Chất lượng sản phẩm được kiểm tra tại các phòng thí nghiệm trung gian (bên thứ ba).

KNX là tiêu chuẩn Nhà thông minh duy nhất có các chương trình chứng nhận toàn cầu cho các sản phẩm, trung tâm đào tạo và cả với cá nhân (nhà thầu, nhà thiết kế xây dựng).

3. KNX là viết tắt của chất lượng sản phẩm cao