SỰ KIỆN SẮP TỚI

 • 12 Apr, 08:30 – 13 Apr, 16:15
  Webinar
  Khoá đào tạo sử dụng màn hình cảm ứng KNX.
  Chia sẻ
 • 23 Apr, 09:00 – 27 Apr, 16:00
  KNX Training Centre Vietnam, Số 160 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  Khóa đào tạo lập trình KNX cơ bản. Cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.
  Chia sẻ

TIN TỨC

 • YouTube
 • LinkedIn

Liên hệ

Địa chỉ

© Copyright 2017

by KNX Training Centre Vietnam

Tel: (+84) 847 250412

knxvietnam@outlook.com

160 phố Mai Dịch

Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam