SỰ KIỆN SẮP TỚI

 • Khóa học: KNX Certified Basic Course (21-0522)
  16 May, 18:00 – 23 May, 16:00
  Online and F2F
  Khóa đào tạo lập trình KNX cơ bản. Cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.
  Chia sẻ
 • Khóa học: KNX Preparatory Basic (01-0222)
  21 Feb, 18:00 – 26 Feb, 18:00
  Online
  Khóa học theo tiêu chuẩn của KNX Association, dành cho người mới bắt đầu. Khóa học được tổ chức trực tuyến với các nội dung kiến thức quan trọng để triển khai dự án KNX.
  Chia sẻ

TIN TỨC