10 điều có thể bạn chưa biết về KNX

1. KNX được công nhận trên toàn cầu bởi các tổ chức tiêu chuẩn CEN (EU), CENELEC (EU), ISO/IEC (International), GB/T (China), ANSI/ASHRAE (US). Mới đây nhất, năm 2017, có thêm Australia và New Zealand công nhận KNX là tiêu chuẩn của hai quốc gia này.