Lập trình KNX: 6 bước bắt đầu với ETS 5

ETS là công cụ cấu hình và lập trình duy nhất của hệ thống KNX. Cho dù bạn làm việc với thiết bị KNX của hãng nào thì các bước thực hiện cơ bản sau sẽ giúp bạn bước đầu làm chủ ứng dụng này.

Phần mềm ETS5
Phần mềm ETS là công cụ để cấu hình và lập trình các thiết bị KNX

1. Import KNX Product Database

Tải file Product Database

Các nhà sản xuất thiết bị KNX sẽ cho phép bạn tải file KNX Product Database từ website của họ. Các file này có định dạng (.knxprod) hoặc (.vd5 or .vd4). Mỗi thiết bị bạn mua đều sẽ có file database tương ứng trên website.