top of page

Khoá học: KNX HVAC Specialist (12h)

Khoá học KNX HVAC Specialist giúp các kỹ sư KNX có kiến thức đầy đủ về hệ thống HVAC từ đó có thể thiết kế hệ thống KNX điều khiển HVAC phù hợp và hiệu quả.

Về cơ bản, hệ thống HVAC trong dự án thường được thiết kế bởi nhà thầu khác do đó các kỹ sư KNX cần có hiểu biết đầy đủ về HVAC để phối hợp và làm việc hiệu quả với các nhà thầu HVAC.
Về cơ bản, hệ thống HVAC trong dự án thường được thiết kế bởi nhà thầu khác do đó các kỹ sư KNX cần có hiểu biết đầy đủ về HVAC để phối hợp và làm việc hiệu quả với các nhà thầu HVAC.

Chương trình đào tạo

No

Topics

Location

Number of hours

1

Basic Know-how

F2F / Online

1h, 40 min.

2

Heat distribution systems

F2F / Online

1h

3

Heat generators

F2F / Online

1h

4

Legal framework

F2F / Online

30 min.

5

To understand "Steering and adjustment"

F2F / Online

2h

6

Heating control

F2F / Online

1h

7

Domestic water heating

F2F / Online

30 min.

8

Energy efficiency with KNX

F2F / Online

4h

9

Theoretical exam

F2F

20 min.

Hình thức đào tạo

Đào tạo trực tuyến (Online) hoặc trực tiếp (Face-to-Face)


Đối tượng học

Những người đã đạt chứng chỉ KNX Partner.


Yêu cầu

  • Học viên tham gia ít nhất 75% thời lượng khoá học

  • Đạt tối thiểu 50% điểm số bài kiểm tra cuối khoá

Chứng nhận

  • Chứng nhận quốc tế bởi KNX Association

  • Chứng nhận do KNX Training Vietnam cấp

  • Tích luỹ thêm 15 điểm credit vào bảng xếp hạng KNX Partner

Giảng viên

Giảng viên được chứng nhận của KNX Association trực tiếp giảng dạy


Tài liệu học tập

Sách "KNX HVAC Specialist Documentation" tiêu chuẩn do KNX Association phát hành.


Liên hệ đăng ký khoá học

KNX Training Centre Vietnam

Tel/zalo: 0847 250412

Email: knxvietnam@outlook.com

19 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page