KNX National Group là gì?


KNX National Group là một tổ chức hỗ trợ các thành viên trong việc phát triển tiêu chuẩn KNX trên nền tảng kinh doanh hoặc kỹ thuật

KNX National Group là các tổ chức KNX hoạt động rất hiệu quả phía dưới KNX Association. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 45 KNX National Group đang hoạt động như: KNX National Group Belgium, Germany, UK, US ... Vậy KNX National Group là gì và tổ chức này mang lại lợi ích gì cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giải pháp KNX.


KNX National Group là gì?

Tiêu chuẩn KNX do Hiệp hội KNX (KNX Association) quản lý và vận hành trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tại mỗi quốc gia hoặc khu vực, có thể thành lập các hiệp hội phi lợi nhuận trung lập nhằm hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng KNX ở khía cạnh kinh doanh, kỹ thuật và truyền thông media. Các hiệp hội này gọi là KNX National Group.


Các KNX National Group được KNX Association cấp phép và hỗ trợ hoạt động ở quy mô quốc gia và khu vực giúp cho các thành viên thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, nâng cao kinh nghiệm và kiến thức từ các dự án thực tế, mở rộng các hoạt động trao đổi và hợp tác kinh doanh.


Ai có thể trở thành thành viên của KNX National Group?

Bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực KNX đều có thể đăng ký trở thành thành viên của KNX National Group thuộc quốc gia của mình hoặc khu vực lân cận. Các thành viên phổ biến nhất thường bao gồm:

  • Nhà sản xuất thiết bị KNX (KNX Member) hoặc các công ty phân phối thiết bị KNX.

  • Công ty thiết kế và cung cấp giải pháp điều khiển nhà và tòa nhà thông minh theo tiêu chuẩn KNX.

  • Các công ty tham gia tích hợp giải pháp KNX (nhà thầu, nhà tích hợp hệ thống, chuyên gia tư vấn, nhà đầu tư, kiến trúc, xây dựng, ...)

  • Các công ty tư nhân sử dụng giải pháp KNX

  • Các tổ chức giáo dục (trung tâm đào tạo KNX, trung tâm nghiên cứu, trường học, câu lạc bộ)

  • Các tổ chức truyền thông trong lĩnh vực điều khiển nhà và tòa nhà

  • Các cá nhân làm việc liên quan đến lĩnh vực KNX (KNX Partner)

Các hoạt động của KNX National Group

Các thành viên của KNX National Group sẽ tìm thấy lợi ích phù hợp với mình thông qua các hoạt động thường niên của hiệp hội, đặc biệt là trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và giáo dục. Các hoạt động mà KNX National Group hướng tới bao gồm:

  • Hỗ trợ phát triển và ứng dụng giải pháp KNX cho các công trình xây dựng.

  • Đào tạo tiêu chuẩn KNX cho nguồn nhân lực quốc gia và khu vực.

  • Hỗ