Thông tin chi tiết khóa học KNX Certified Basic.


Trạm thực hành lập trình điều khiển hệ thống KNX cơ bản

KNX Certified Basic Course là khóa học tiêu chuẩn của KNX Association để công nhận ở mức độ quốc tế đối với những học viên đạt tiêu chuẩn của hiệp hội KNX, là nền tảng để tiếp cận các khóa học chuyên sâu theo các lĩnh vực điều khiển đặc thù. Bài viết này nhằm cung cấp thêm thông tin chi tiết cho ai quan tâm đến việc đạt chứng chỉ quốc tế KNX Partner. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin từ bài viết: KNX Certified Basic Course là khóa học must-learn dành cho KNX installer.


Nội dung khóa học

Lý thuyết cơ bản:

KNX System Arguments KNX Bus Devices

KNX System Overview KNX Installation

KNX Topology KNX Powerline and RF

Thực hành:

KNX Project Design ETS: Basic

KNX Commissioning ETS

KNX ETS Diagnostics

Nội dung khóa học là nội dung quy chuẩn thống nhất giảng dạy trên toàn thế giới của Hiệp hội KNX, nghĩa là bạn có thể đăng ký học tại Việt Nam, Singapore, Đức hoặc Bỉ ... thì nội dung đào tạo là giống hệt nhau để đảm bảo sự nhất quán trong cách tiếp cận kiến thức về tiêu chuẩn KNX.

Kết thúc khóa học, bạn sẽ có khả năng thiết kế, lắp đặt, lập trình