WorldSkills Competition: Cuộc thi kỹ năng dành cho những người trẻ giỏi nhất thế giới

WorldSkills Competition là cuộc thi kỹ năng nghề thế giới, được coi như kỳ thi Olympic trong lĩnh vực nghề nghiệp. Kỳ thi này hội tụ các tiêu chuẩn nghề nghiệp mới nhất và đưa ra các quy định chuẩn mực đối với kỹ năng của từng ngành nghề.

WorldSkills Competition - Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới, được tổ chức 2 năm một lần

WorldSkills là gì?

Được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm lẻ), WorldSkills Competition là kỳ thi kỹ năng nghề lớn nhất thế giới dành cho thế hệ trẻ (dưới 22 tuổi). Mỗi quốc gia thành viên sẽ cử những người xuất sắc nhất, thuộc các nghề khác nhau, tranh tài tại WorldSkills. Kỳ thi này có thể so sánh với Olympic của lĩnh vực thể thao. WorldSkills là một động lực tốt để các quốc gia thúc đẩy và phát triển hệ thống đào tạo kỹ năng nghề theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng với các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động đối với nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.Khu vực thi nghề Lắp đặt điện tại WorldSkills Competition với tiêu chuẩn nhà thông minh KNX.

Lịch sử của WorldSkills

Năm 1945

Ý tưởng về WorldSkills bắt đầu xuất hiện khi mà Châu Âu bắt đầu thoát ra khỏi tàn tích của chiến tranh thế giới lần thứ hai, cuộc chiến vốn đã tàn phá nền kinh tế, tạo ra sự thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng và đe dọa suy thoái kinh tế các nước.

Năm 1946

Người ta thấy rằng việc tổ chức Wo