Sự kiện sắp tới
KNX Certified Basic Course
Mon, Jul 06
KNX Training Centre Vietnam
Jul 06, 9:00 AM – Jul 10, 4:30 PM
KNX Training Centre Vietnam, 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Share
Khóa học: Thiết kế dự án KNX
Mon, Jun 08
KNX Training Centre Vietnam
Jun 08, 9:00 AM – Jun 10, 4:00 PM
KNX Training Centre Vietnam, 160 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Share

Tin tức

  • White Instagram Icon

Liên hệ

Địa chỉ

© Copyright 2017

by KNX Training Centre Vietnam

Tel/WhatsApp: (+84) 936 187332

Email: knxvietnam@outlook.com

160 phố Mai Dịch

quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam